O mnie

Jestem trenerem zarządzania, coachem, masterem RMP, pedagogiem, właścicielką firmy TRENEA.

Pomagam ludziom w zwiększaniu efektywności osobistej i osiąganiu satysfakcji z pracy, ż życia. Wspieram Klientów biznesowych jak i indywidualnych.

W tym roku obchodzę 20-lecie swojej pracy szkoleniowej. Zlecenie na pierwsze w życiu szkolenie otrzymałam dokładnie 3 września 2001 roku. Od tego dnia szkolenia i rozwój człowieka stały się moją pasją i mam to szczęście, że realizuję ją do dnia dzisiejszego. Zmienia się podejście, narzędzia, sposoby, niezmienna pozostaje moja wiara w potencjał każdego człowieka, i radość ze wspólnych sukcesów.

Niezmienne jest zaufanie i otwartość jakim obdarzają mnie ludzie – oczywiście ze wzajemnością. Bardzo ważne są dla mnie chrześcijańskie wartości, którymi się w życiu kieruję oraz szacunek do świata i ludzi.

Dyplom Trenera Zarządzania otrzymałam w 2008 roku. Od tego czasu projektuję i prowadzę warsztaty. Mój konik to szkolenia z zakresu obsługi klienta, motywowania, budowania i zarządzania zespołem. Oferuję szkolenia indywidualne, grupowe oraz Training on the Job.

To, co odróżnia mnie od innych trenerów to mierzalna skuteczność we wdrażaniu kompetencji na stanowisku pracy. Moje szkolenia dotyczą dokładnie tego z czym w danym momencie mierzy się Klient lub co chce doskonalić. Ćwiczenia, zakres materiału, plan działań wdrożeniowych dotyczą konkretnych sytuacji faktycznie występujących u tego, konkretnego Klienta. Program szkolenia tworzymy wspólnie, po rozpoznaniu potrzeb rozwojowych.

Podstawą mojej pracy jest PDW ( Plan działań Wdrożeniowych), który każdy uczestnik szkolenia sam dla siebie podczas szkolenia układa. Dzięki temu po szkoleniu każdy z chęcią wdraża nowe umiejętności (zmienia w swoim postępowaniu to, co zaplanował w PDW) ponieważ wie, w czym mu to pomaga, i co dzięki temu zyskuje.

Jeśli chodzi o moje kompetencje… 

Siedem lat pracowałam na etacie dla NIVEA Polska (wtedy nazywała się: Beiersdorf-Lechia). W 2008 roku zdobyłam uprawnienia trenera zarządzania (Dyplom trenera – Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK) a w 2009 otworzyłam firmę TRENEA. Od tego czasu pracuję dla wielu firm, z różnych branż. Do poszczególnych projektów, w zależności od potrzeb Klienta, angażuję do pracy swoich kolegów i koleżanki – specjalistów z innych obszarów.

W 2014 roku po ukończeniu ścieżki superwizyjnej uzyskałam tytuł Master Business Trainer  Level  Expert. Ukończyłam też Akademię Coachingu biznesowego. Posiadam certyfikat HRD BP (Human Resources Development Business Partnering). Na początku 2021 roku uzyskałam Certyfikat: Master RMP (Reiss Motivation Profile). Narzędzie, którym jestem prawdziwie zachwycona, gdyż pokazuje każdego człowieka jak na dłoni, z jego faktycznymi potrzebami, i jego unikatową indywidualnością!

RMP to jedyne na świecie badanie motywacji oparte o metody naukowe! To pierwsze narzędzie psychometryczne opisujące wewnętrzną motywację (potrzeby) człowieka i  w pełni odzwierciedlające jego indywidualność. (Wykonując test RMP widzisz całego siebie – swoje potrzeby, które masz na co dzień (i w pracy, i w życiu prywatnym). Dowiadujesz się dlaczego podejmujesz decyzje takie, jakie podejmujesz, z czego dokładnie to wynika. Które decyzje są dla Ciebie dobre (w zgodzie z Tobą), a które mogą wywołać cierpienie i dlaczego. Masz poczucie, że w końcu siebie całkowicie rozumiesz. Widzisz całego siebie na jednym wykresie – w 16 obszarach, które są istotne dla wszystkich ludzi, tylko dla każdego inaczej. Widzisz dokładnie: co i na ile jest dla Ciebie ważne. Co Ciebie w życiu motywuje, co powoduje, że chce Ci się chcieć! Kiedy i dlaczego wyrastają Ci skrzydła. 

RMP pomaga w motywowaniu siebie i innych w planowaniu kolejnych kroków i podejmowaniu wielu życiowych czy zawodowych decyzji.

Opinie na temat mojej pracy, poniżej:

W czym mogę Ci pomóc?

PKP Intercity, Sławomir Giedrys, dyrektor z-ca ds. handlowych

Pani Joanna Radziszewska dała się poznać jako osoba pozytywnie nastawiona do ludzi i świata. Pogodne usposobienie i uśmiech spowodowały, że szybko zjednała sobie sympatię pracowników. Skuteczne techniki szkoleniowe i bezpośredni kontakt przyczyniły się do tego, że pracownicy z przyjemnością uczestniczą w szkoleniach. Na początku sceptycznie podchodzący do szkoleń miękkich pracownicy, dzięki kontaktowi z panią trener zaczęli dostrzegać sens doskonalenia, co przyniosło wymierne efekty w postaci jakości obsługi w kasach biletowych. Profesjonalne podejście do każdego pracownika, które przejawia się w indywidualnym dostosowaniu nie tylko tematyki, ale również języka, którego używa pani trener podczas szkoleń, sprawia, że działania, które dotychczas przychodziły kasjerom z trudem, stały się dla nich naturalne i nie wymagające specjalnego wysiłku. Odpowiednie techniki zastosowane podczas szkoleń sprawiły, że kasjerzy zaczęli pozytywnie odbierać swoją pracę, poczuli misję Firmy, przez co bardziej identyfikują się z PKP Intercity. Sytuacje przepracowane z panią trener przyczyniły się do poczucia kasjerów, że ich praca jest ważna nie tylko dla firmy, ale dla Klientów PKP Intercity i również dla nich samych. Po szkoleniach pracownicy stosowali bez trudu standardy obsługi, które wcześniej były podważane a także niejednokrotnie negowane. Pracownicy w okienkach zaczęli się naturalnie uśmiechać, utożsamiać się z Klientem i nierzadko jego problemami, których już nie odpychali od siebie, a podejmowali próbę rozwiązania. Poczuli, że Spółka doceniła ich angażując specjalistów takich jak pani Radziszewska, która zawsze jest gotowa poświęcić swój czas, służyć pomocą nie tylko podczas szkoleń, ale i po szkoleniach. Można stwierdzić, że trener „emanuje pozytywną energią”, co pozwala nowym osobom przełamać nierzadko towarzyszący wstyd czy strach. Pani trener współpracuje również ze mną i bezpośrednimi zwierzchnikami osób szkolonych, co umożliwia nam stawianie realnych celów na szkolenie, realizujących nasze aktualne i rzeczywiste potrzeby szkoleniowe, w wyznaczanym przez nas kierunku zmian. W sposób profesjonalny, zachowując zasady pełnej dyskrecji, omawia wyniki szkoleń, wskazuje postępy i ewentualne obszary do rozwoju. Każde szkolenie kończyło się uzupełnieniem przez kasjerów tabeli PDW – indywidualnego planu wdrożeniowego. Pracownicy wpisywali tam swoje pomysły dotyczące usprawnień ich własnej pracy i je następnie sami wdrażali oraz sami się z tego przed sobą rozliczali. Oprócz szkoleń grupowych na sali szkoleniowej, Joanna Radziszewska przeprowadzała też spotkania indywidualne w na stanowisku pracy (Training on the Job), podczas których kasjer po uprzedniej obserwacji mógł otrzymać od trenerki informację zwrotną dotyczącą tego co już świetnie robi, a co jeszcze i jak może poprawić. Spotkania te były dla kasjerów dobrowolne, a mimo to chętnie z nich korzystali. Współpraca w panią trener bezpośrednio przełożyła się na wzrost satysfakcji Klientów „PKP Intercity” z obsługi w kasach biletowych.
PKP Intercity1

COFELY, Prezes Zarządu

Współpraca z firmą TRENEA nie kończy się w momencie zakończenia szkolenia. Stanowi początek relacji pomiędzy zleceniodawcą, a w szczególności z osobami szkolonymi i trenerami. Relacje te polegają na wzajemnej pomocy, wsparciu, doradztwie, które wykraczają poza umowę dotyczącą szkoleń.

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową, zawierają dużo przykładów praktycznych i są bardzo dobrze przyjmowane przez kursantów. Trenerzy są zawsze bardzo dobrze przygotowani pod względem merytorycznym. Przygotowują także szereg akcesoriów i pomocy przydatnych w trakcie szkolenia. Dzięki czemu szkolenia prowadzone są w sposób angażujący wszystkich uczestników, nie pozostawiają miejsca dla kibiców.

W trakcie szkoleń trenerzy pozostawiają dużo swobody dla indywidualnych inicjatyw kursantów, co w szczególności wzmacnia praktyczny wymiar szkolenia. Zazwyczaj niezależnie od efektów szkoleniowych wypracowane są rozwiązania przydatne w praktyce działania Zleceniodawcy.

Osobowość Trenerów i sposób prowadzenia zajęć pomagają załagodzić konflikty pomiędzy uczestnikami szkolenia a także wśród pracowników Zleceniodawcy.

Z pełną odpowiedzialnością mogę polecić trenerów Joannę Radziszewską i Dariusza Selemana jako trenerów kompetentnych, którzy z paską i ogromnym zaangażowaniem realizują projekty szkoleniowe.

Cofely3

SEKA SA, Dyrektor oddziału we Wrocławiu

Firma Seka SA (…) wyraża swoje podziękowanie Pani Joannie Radziszewskiej za rzetelne przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz przeprowadzenie w siedzibie SEKA SA/oddział Gdańsk szkolenia pn. Autoprezentacja – trening umiejętności. (…) Adresatami szkolenia byli pracownicy Telekomunikacji Polskiej i TP Teltech oraz Partnerzy Telekomunikacji Polskiej (…) Pani Joanna wykazała się wysokimi kwalifikacjami, poziomem merytorycznym i zaangażowaniem. Zajęcia prowadzone były w sposób jasny i zrozumiały. Czytelne przykłady oraz ćwiczenia praktyczne pozwoliły uczestnikom szkolenia na zdobycie umiejętności niezbędnych do codziennej pracy. Rekomendujemy Joannę jako wykładowcę profesjonalnie prowadzącego zajęcia.
Seka

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, Jacek Kulesza dyrektor marketingu

Z Joanną Radziszewską współpracowałem podczas jednodniowych szkoleń, których celem było doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i pracy zespołowej. Opracowaliśmy koncepcję dla grupy menedżerów średniego i wysokiego szczebla. Doceniam jej otwarte podejście do wszystkich problemów, które pojawiły się podczas naszych prac przygotowawczych, aby uzyskać jak najwięcej otwartości i zaangażowania grupy. Joanna współtworzyła dobrą atmosferę i wreszcie w pełni spełniła nasze oczekiwania. Mam nadzieję, że będę kontynuować.
port_gdansk1

EAT Sp. z o.o., Prezes Zarządu

W latach 2010-2011 Pani Joanna Radziszewska współpracowała z EAT Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia szkoleń komunikacyjno – sprzedażowych dla naszych Klientów (działów handlowych i menedżerów). (…)

Szkolenia były prowadzone metodą warsztatową. W trakcie zajęć zagadnieniami, ćwiczeniami oraz tempem pracy Pani Joanna dopasowywała się do potrzeb uczestników, za co w ankietach otrzymała wysokie oceny.

W przypadku prowadzenia przez nas szkoleń z obszaru kompetencji Pani Joanny będziemy w przyszłości korzystać z jej profesjonalnego podejścia do działalności jako trenera biznesu.

Eat

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Pani Joanna przeprowadziła szkolenie dotyczące doskonalenia umiejętności komunikacji między pracownikami w miejscu pracy oraz w kontaktach z interesantami. Uczestnikami szkolenia byli pracownicy biur samorządowych kolegiów odwoławczych (…) W opinii uczestników szkolenie przeprowadzone było w sposób interesujący, wskazujący na duży zasób wiedzy i doświadczenia trenera. Przyczyniło się do uzyskania bardzo istotnych wiadomości pozwalających na codzienne zrozumienie zachowań własnych oraz osób uczestniczacych w postępowaniach prowadzonych przed kolegium oraz pozwoliło na wyeliminowanie niektórych zachowań negatywnych. Jako organizator spotkania otrzymałam podziękowania od uczestników tego spotkania oraz akces do uczestniczenie w przyszłych szkoleniach z Panią Radziszewską.

Magdalena Barszcz, konduktorka

Pani Joanna jest profesjonalistką w swojej dziedzinie. Jej długoletnie doświadczenie ma ogromne odzwierciedlenie w tym jak pracuje z klientem. Zawsze znalazła odpowiedź była w stanie wytłumaczyć wątpliwości lub niezrozumiałe kwestie. Jej wspaniała umiejętność pracy z człowiekiem wprowadzała swobodną atmosferę.

Koordynator projektu Rodzina Bliżej Siebie

Szkolenia przeprowadzone były w sposób rzetelny, nie budzący zastrzeżeń zarówno pod względem realizacji programów, materiałów szkoleniowych, które otrzymali uczestnicy jak i dokumentowania przebiegu szkoleń. Profesjonalizm i zaangażowanie, odpowiednie kwalifikacje Pani Joanny wpłynęły na pozytywną ocenę szkoleń.
mops-social 1

Fundacja Rozwoju Lokalnego ``Parasol``, Prezes Zarządu

Szkolenia, które były przeprowadzone przez Panią Joannę w roku ubiegłym (z profesjonalnej obsługi Petenta, zarządzania czasem, Ustalanie i realizacja celów, wraz z zarządzaniem stresem) zostały bardzo wysoko ocenione przez pracowników Fundacji. Szkolenia były profesjonalnie przygotowane i cieszyły się sporym zainteresowaniem, a wiedza i umiejętności zdobyte podczas tych szkoleń pomagają naszej organizacji w lepszej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Jeszcze raz dziękuję za dotychczasową współpracę, życzę dalszych sukcesów na niwie zawodowej i prywatnej. Liczę jednocześnie na dalsze wspólne przedsięwzięcia.
Parsol 2

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski WTZ w Tucholi, Kierownik Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tucholi pozytywnie opiniują działania TRENEA Szkolenia Coaching Doradztwo Joanny Radziszewskiej, która realizowała program szkoleniowy z zakresu Treningu kompetencji społecznych dla uczestników WTZ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego – Otwieramy drogę do sukcesu”. Program obejmował między innymi: Wewnętrza motywacja do działania i komunikacja z otoczeniem, nauka skutecznego planowania, Autoprezentacja na rynku pracy, Nauka asertywnych zachowań. Podejmowane przez Panią Joannę Radziszewską działania w celu wskazania osobom niepełnosprawnym właściwej drogi do osiągnięcia sukcesu zasługują na uznanie i poparcie.
logo WTZ