Profile motywacyjne RMP

Reiss Motivation Profile® – to „naukowa metoda badawcza weryfikująca wewnętrzną motywację dorosłego człowieka. Najdokładniejsza i najbardziej wnikliwa, bo pokazuje skalę potrzeb, które musimy zaspokoić, by działać wydajnie w każdym obszarze życia.” (Prof. Steven Reiss)

Prof. Steven Reiss ( (ekspert z dziedziny psychiatrii i psychologii klinicznej z Uniwersytetu w Ohio w USA) poszukując odpowiedzi na pytanie „Co sprawia, że jesteśmy w życiu szczęśliwi?”, zdefiniował 16 obszarów, w których zawarta jest cała nasza motywacja. Obszary te nazwał motywatorami. Motywatory są uniwersalne – każdy człowiek je ma, ale dla każdego przybierają one inne wartości, które są zależne od genów oraz doświadczeń wyniesionych z dzieciństwa i życia dorosłego. 

Czym są profile motywacyjne RMP®?

RMPjest w pewnym sensie miernikiem życiowej satysfakcji, listą czynników niezbędnych do osiągnięcia naszego zadowolenia. Poznając je, człowiek dowiaduje się, co konkretnie stymuluje go do działania. Na czym konkretnie mu zależy (jak bardzo) i dlaczego? Wie dokładnie, które ważne dla niego potrzeby powinien zaspokajać, aby czuć wewnętrzny spokój, zadowolenie i mieć poczucie, że żyje w zgodzie ze sobą.

Metodę RMP opracował w 1998 roku prof. Steven Reiss, wraz ze swoim zespołem specjalistów z zakresu psychologii i psychiatrii. Głównym założeniem było dotarcie do wewnętrznych motywów warunkujących sposób myślenia i działania każdego człowieka. Dlatego, posiłkując się współczesnymi teoriami psychologii motywacji, Reiss wyselekcjonował 500 czynników wpływających na motywację i realizację celów. Zespół badawczy rozesłał ankiety do 25 tysięcy osób na czterech kontynentach z prośbą o zakreślanie swoich motywacji. Po kilku latach badań, komputerowego odsiewania wyników i pogłębionych wywiadów, zespół prof. Reissa otrzymał listę 16 obszarów motywacyjnych właściwych dla całej populacji. W kolejnym kroku opracował precyzyjne pytania (stworzył test RMP), aby te obszary-potrzeby jak najdokładniej weryfikować (przyjęto skalę od -2 do +2). Odpowiedzi na pytania zawarte w teście RMP pozwalają obliczyć – w jakim natężeniu powinniśmy realizować daną potrzebę (motywator), żeby osiągnąć spełnienie.

Żeby poznać swój profil motywacyjny  wystarczy odpowiedzieć na 128 pytań w siedmiostopniowej skali. Wynik ( przestawiony na wykresie słupkowym) to kwintesencja naszych możliwości, predyspozycji, sposobów myślenia i działania. Wskazuje także na to, jak kształtuje się hierarchia wartości danej osoby oraz przez pryzmat jakich wartości postrzegana jest przez nią rzeczywistość.

Reiss Motivation Profile nie wartościuje, nie dyskryminuje i nie ocenia, a jedynie opisuje pewne indywidualne motywacje, potrzeby, preferencje. Nie jest to zatem test, który można zdać lub nie, ponieważ nie ma dobrych ani złych odpowiedzi. Aby uzyskać prawdziwy profil motywacyjny, należy jedynie szczerze odpowiedzieć na pytania.

Istnieją miliony możliwych kombinacji różnych wartości przypisanych poszczególnym motywatorom, RMP jest jednym z nielicznych narzędzi w pełni odzwierciedlających indywidualność każdego człowieka. Po wykonaniu testu otrzymujesz wykres słupkowy z konkretnym wymiarem Twojej własnej motywacji – wynik w konkretnej liczbie.

Przykładowy wynik testu RMP
Składowe raportu RMP

16 motywatorów RMP

Motywatory RMP to życiowe, uniwersalne, potwierdzone naukowo impulsy, które motywują nas do działania i określają naszą indywidualną osobowość. 

Są uniwersalne. Oznacza to, że motywują one wszystkich ludzi. Każdy z nas, w większym lub mniejszym stopniu, jest motywowany przez wszystkie 16 motywatorów, ale każdy w innym natężeniu. Wynik badania, który po wykonaniu testu (online) otrzymujesz w postaci Wykresu RMP (wykres słupkowy – przykładowy taki znajdziesz na zdjęciu powyżej) precyzyjnie pokazuje Ci na jakim dokładnie poziomie jest u Ciebie każdy z poniższych motywatorów (potrzeb). Każdy z nas otrzymuje inny wynik (wykres) właściwy tylko i wyłącznie dla jego własnej osobowości. Z tym jest tak jak z liniami papilarnymi – są indywidualne i niepowtarzalne, tak samo jest z wykresem motywatorów RMP – taką kombinację, jaką otrzymasz na swoim wykresie masz tylko Ty. Nie ma dwóch takich samych wykresów RMP, bo nie ma dwóch takich samych ludzi.

Co bierzemy pod ocenę badając poszczególne motywatory pokazują ich poniższe opisy:

Władza

pokazuje potrzebę przywództwa i wywierania wpływu na otoczenie

Niezależność

informuje o tym, czy potrzebujemy psychicznej bliskości z innymi; jest miarą relacji i więzi międzyludzkich

Ciekawość

pokazuje w jakim celu zdobywamy wiedzę i dlaczego chcemy się uczyć

Uznanie

uświadamia jak ważna jest dla nas akceptacja ze strony innych; jest miarą pewności siebie

Porządek

obrazuje, jak istotne jest dla nas uporządkowane otoczenie i klarowne zasady

Gromadzenie

pokazuje nam, jakie znaczenie ma posiadanie i gromadzenie przedmiotów

Honor / Lojalność

pokazuje na ile jesteśmy lojalni wobec obowiązujących zasad 

Idealizm

Informuje na ile ważne jest dla nas zaangażowanie się w sprawy społeczne oraz działania pro bono

Kontakty społeczne

obrazuje w jakim stopniu inni ludzie potrzebni są nam do życia, na ile wolimy funkcjonować w samotności

Rodzina

pokazuje nasze podejście do rodzicielstwa – jak ważne jest dla nas założenie własnej rodziny, opieka oraz troska o najbliższych

Status

informuje o preferencjach związanych z przynależnością do elitarnej grupy lub braku takich potrzeb

Rewanż / Odwet

pokazuje na ile jest dla nas ważna potrzeba rywalizacji i odwetu, a na ile życia w harmonii

Piękno

wskazuje na potrzebę wrażliwości zmysłowej i estetycznej, innowacyjności, kreatywności

Jedzenie

obrazuje, na ile nasze posiłki to zwyczajna potrzeba biologiczna, a na ile są dla nas prawdziwą przyjemnością

Aktywność fizyczna

pokazuje, w jakim zakresie ruch i jego natężenie wpływa na satysfakcję z naszego życia

Spokój

informuje jak ważna jest dla nas stabilizacja emocjonalna i bezpieczeństwo; wskazuje na potrzebę wyzwań i skłonność do ryzyka

Dla kogo są profile motywacyjne RMP?

 • RMP może zamówić każda osoba – indywidualnie dla siebie lub swoich bliskich lub zawodowo dla pracowników.
 • RMP może wykonać każdy, kto chce siebie lepiej zrozumieć: co robi, dlaczego akurat to robi, co jest dla niego naprawdę ważne, i o co mu w życiu chodzi.
 • RMP może wykonać para/małżeństwo, aby poznać wzajemnie swoje profile, aby zobaczyć przyczynę ewentualnych konfliktów lub aby się wzajemnie rozwijać. RMP pozwala zobaczyć i zrozumieć jak wygląda świat, tej drugiej osoby. Dlaczego robi, to co robi, wybiera to, co wybiera i czego dokładnie pragnie oraz co i dlaczego ją denerwuje i drażni. Małżeństwo znając i akceptując swoje profile może nauczyć się jak budować zaufanie i relacje oraz dawania sobie potrzebnej przestrzeni w związku do bycia sobą, do życia razem, w zgodzie ze swoimi często mocno odmiennymi charakterami.
 • RMP może wykonać pracownik, jeśli chce lepiej siebie poznać lub jeśli chce się przekonać czy praca, którą wykonuje jest zgodna z jego motywatorami.
 • RMP może wykonać menadżer dla siebie i swojego zespołu, aby poznać swoje mocne i słabe strony w kontekście zarządzania zespołem konkretnie tych pracowników oraz aby móc skutecznie zaspokajać ich potrzeby, by w konsekwencji byli wewnętrznie zmotywowani, bardziej efektywni i czuli satysfakcję z pracy.
 • RMP może wykonać rekruter/właściciel firmy/menedżer jeśli chce na dane stanowisko wybrać i zatrudnić osobę, która będzie na nie doskonale pasować, będzie na nim w pełni efektywna i usatysfakcjonowana z pracy.
 • RMP może wykonać każdy, kto zastanawia się nad tym: czym ma się w życiu zająć? Jaki rodzaj zajęcia jest dla niego, a jaki nie?
 • RMP może wykonać trener dla swoich zawodników, aby wiedzieć co dokładnie i dlaczego ich motywuje do pracy i wysiłku, z czego czerpią satysfakcję.
 • RMP może wykonać osoba, która zamierza wybrać się na studia, ale nie wie który kierunek będzie dla niej najlepszy, zgodny z jej charakterem? Profil RMP mogą wykonać osoby dorosłe, (które ukończyły 16 rok życia).

Profile motywacyjne RMP sprawdzą się wszędzie tam, gdzie chcemy poznać: co dokładnie kogoś motywuje, w jakim stopniu i dlaczego? Co do niego pasuje, aby mógł żyć i pracować w zgodzie ze sobą (a dzięki temu i w zgodzie z innymi), aby w konsekwencji czuł spełnienie i zadowolenie z tego, co w życiu robi i wybiera.

Zestawienie profili motywacyjnych w organizacjach

Dzięki zestawieniu profili osób w naszym otoczeniu (np. osób, z którymi na co dzień wspólnie pracujemy) możemy z łatwością długofalowo planować cele do realizacji, jak i rozwiązywać nasze bieżące sprawy. Możemy np. rozwiązywać konflikty w grupie lub rozdzielać zadania w zależności od rzeczywistego potencjału danego człowieka, a nie od tego co nam się wydaje na jego temat. Znając profile swojego zespołu już nigdy więcej “nie przypuszczasz i nie gdybasz – a może tak, a może tak będzie dobrze zrobić…” – Znając profile swojej grupy dokładnie wiesz – kto w czym jest najlepszy i dlaczego – wiesz jak przydzielić zadania i jak każdego motywować. Widzisz kto z kim będzie się dogadywał, a gdzie zrozumienia i porozumienia “z automatu” nie będzie, i nad tą relacją musisz popracować, aby ci ludzie się wzajemnie rozumieli, szanowali i polubili.

Poniżej przykładowy zestaw całego zespołu w jednej z firm.

Patrząc na wyniki wszystkich członków zespołu możemy odpowiedzieć na różne pytania dotyczące tego zespołu, np. na temat współpracy w tym zespole, na temat pola do ewentualnych konfliktów – kto z kim mógłby pracować, a kto z kim się w danym temacie się nie zrozumie. Widzimy jak na dłoni potrzeby wszystkich na raz i możemy na te potrzeby reagować. Znając potrzeby swojego zespołu możemy zarządzać szczęśliwym zespołem, w którym każdy będzie otrzymywał zadania i stawiane wymagania w zgodzie ze swoim potencjałem, w zgodzie z tym co lubi, co mu najbardziej odpowiada. A wiadomo, że zadowolony z pracy pracownik, to najlepszy pracownik.

Warto wykonywać i znać swoje profile motywacyjne RMP!

RMP zwraca uwagę na to i wyraźnie pokazuje, że każdy z nas jest inny, wyjątkowy i motywowany przez inne zadania, cele, dążenia, sposoby działania, pragnienia… Każdy profil (wynik testu) jest inny – uwzględnia indywidualność osoby, która ten test wykonała. RMP pokazuje co i na ile jest dla nas ważne? RMP nie tyle bada nasze zachowania, RMP wchodzi głębiej – pokazuje przyczyny tego zachowaniaPokazuje nie tylko czego potrzebujemy, ale i jak silne są te nasze potrzeby!

Twój indywidualny profil RMP pozwoli Ci lepiej poznać samego siebie i swoje potrzeby, a następnie tak zaprojektować swoją przyszłość, aby żyć w zgodzie z samym sobą. Gdy żyjesz w zgodzie ze sobą, w zgodzie ze swoimi potrzebami, zgodnie z tym, co Ciebie w życiu napędza masz szansę czuć się szczęśliwy i spełniony!  

Każdy z nas ma w sobie nieskończone pokłady motywacji, tylko niektórzy jeszcze ich nie odkryli.

Test profile motywacyjne RMP może wykonać każdy człowiek jeśli chce siebie lepiej poznać. Będzie nim też zachwycony menadżer, który chce poznać wewnętrzną motywację swoich pracowników, aby zarządzać nimi w zgodzie z ich naturalnymi potrzebami. Nie ma chyba nic przyjemniejszego jak praca, zadania, stanowisko, które do człowieka w pełni pasują. Kiedy rozwija się swoje skrzydła – kwitnie! Człowiek żyjący w zgodzie ze swoimi wewnętrznymi motywatorami jest szczęśliwy, robi, to co potrafi najlepiej, ma poczucie sensu i efektywniej pracuje. 

Zestawienie profili RMP w rodzinie

Profilowanie RMP doskonale sprawdza się też jako narzędzie pomagające poprawić relacje w RODZINIE. RSMP (Reiss School Motivation Profile) jest specjalną wersją profilu RMP przeznaczoną dla osób od 14 do 25 roku życia. Możemy zestawiać i porównywać ze sobą oba narzędzia – wyniki profilu RMP oraz wyniki profilu RSMP, ponieważ RSMP bada u młodzieży dokładnie te same 16 motywatorów co RMP u dorosłych. Różnica jest w raporcie i omówieniu wyniku testu RSMP pod kątem profilowania zawodowego, a nie ogólnego rozwoju, jak w przypadku osób  dorosłych.

Przykładowe zestawienie RMP mamy, RMP taty z RSMP córki i RSMP syna

Aby sprawdzić i poprawić relacje w rodzinie robi się zestawienie cech (potrzeb) w rodzinie, czyli RMP mamy, RMP taty i RSMP dziecka (dzieci) i następnie omawia się je z całą rodziną – kto ma jakie potrzeby, z czego to wynika oraz wspólnie ustalamy jak członkowie rodziny mogą porozumieć się w kwestiach, które na co dzień rodzą konflikty.

Na zestawieniu RMP i RSMP jak na dłoni widać, w którym miejscu, i którzy członkowie rodziny, mają kłopot, aby się wzajemnie zrozumieć i porozumieć, gdyż ich osobiste potrzeby, a co za tym idzie, również ich życiowe doświadczenia i postrzeganie świata, jest całkowicie inne. W skrajnych przypadkach bywa i tak, że potrzeby niektórych członków rodziny całkowicie się wykluczają. Np. Jeden ma motywator na +2, a drugi członek rodziny, ten sam motywator, ma na -2. W takiej sytuacji nie ma większych szans, na to, że z natury będą wiedzieli i rozumieli co przeżywa i czuje ten drugi. Jest to niezwykle trudne ponieważ mają przeciwstawne potrzeby i wartości. Inaczej odbierają i oceniają świat (mają różne, kryteria oceny). To co dla jednego jest dobre, dla drugiego będzie ciężarem, i na odwrót. To co dla tego pierwszego będzie doskonałe i miłe, ten drugi uzna, za beznadziejne. I tu z pomocą przychodzą testy RMP. Przy pomocy RMP mogą dokonać wglądu w świat tej drugiej osoby, aby go dobrze poznać i spróbować zrozumieć. W kolejnym kroku, z pomocą Mastera RMP członkowie rodzin uczą się wzajemnej akceptacji tego, co dla nich jest zupełnie obce, a czego potrzebuje ten drugi członek rodziny. Uczą się dawać sobie przestrzeń, zrozumienie i wsparcie. Najważniejsze, to mieć świadomość tego czego ja potrzebuję, i czego potrzebują inni ludzie – co jest dla nich ważne i jak bardzo jest to ważne i dlaczego, resztę da się wspólnie wypracować i poukładać. Życie w rodzinie, w której zebrały się ciekawe i różnorodne charaktery może być fascynujące, kolorowe, spokojne, przyjazne i wspierające. Nie musimy być tacy sami, aby siebie rozumieć, lubić i wspierać. Ważne, żeby siebie nawzajem dobrze poznać i szanować swoje indywidualne potrzeby.

Każdy z nas ma piękne cechy, za które można go podziwiać i związane nimi odpowiednie zadania do wypełnienia w życiu. I nie trzeba nas do tego jakoś specjalnie zachęcać, ponieważ mamy to w sobie, z automatu chcemy robić rzeczy, które wynikają z naszych naturalnych potrzeb.

Brak motywacji do działania to po prostu rozdźwięk pomiędzy motywatorami człowieka a tym, co robi. 

Rozdźwięk pomiędzy motywatorami, a celami, które sobie stawia lub, które inni jemu stawiają. 

   

Profile motywacyjne RMP w związku i w małżeństwie

Profile motywacyjne są doskonałe do tego, aby przy ich pomocy scalać związek, aby nad nim pracować: budować wzajemnie relacje oraz aby szukać płaszczyzn porozumienia i rozwiązywać konflikty. W jaki sposób? W bardzo prosty.

Kiedy widzisz profil motywacyjny – RMP swojego partnera, masz całkowity wgląd w jego świat. Wiesz dokładnie czego pragnie twój życiowy partner. Co więcej dowiadujesz się, na co z jego strony możesz liczyć, a na co nie. Widać to na jego wykresie RMP. Przykładając Wasze oba wykresy do siebie widzimy jak na dłoni: gdzie rozumiecie się bez słów, i tak samo, albo bardzo podobnie odbieracie świat, a w których obszarach trzeba będzie popracować, aby zrozumieć tę drugą osobę, bo zdecydowanie czego innego pragniecie. A co za tym idzie inaczej czujecie się w danej sytuacji, bo inaczej postrzegacie to co w tym momencie jest ważne, a co nie.

RMP pozwala zobaczyć czego dokładnie potrzebuje i pragnie druga osoba, co jest dla niej ważne i dlaczego oraz jak bardzo jest to dla niej ważne. Co istotne mówimy tu o rzeczach – o motywatorach (potrzebach), które mamy wrodzone. Wynikają one z naszego charakteru, stąd z wykresu można dokładnie odczytać, które z Was jak się zachowuje (czy jak się zachowa w przyszłości), w związku z tym czego do szczęścia potrzebuje. Oraz jak bardzo tego motywatora potrzebuje (malutko czy straszliwie dużo), aby żyć w zgodzie ze sobą, w zgodzie z własnym charakterem.

Poniżej nałożone dwa profile przykładowej pary:

Oprócz nałożenia na siebie dwóch profili, dla lepszego uchwycenia tego co parę łączy, a gdzie ich potrzeby idą w przeciwstawnych kierunkach, zestawiamy też oba RMP w postaci tabeli:

W wielu przypadkach sprawdza się powiedzenie, że przeciwności się przyciągają, czyli, że dwoje ludzi ma odmienne potrzeby, ale dobrze się dogadują. Tak naprawdę w związkach nie ma zasad. Każda para to odrębny świat, który da się i można poukładać zgodnie z potrzebami obu partnerów. To co jest tu ważne i potrzebne to dobra wola obu stron, aby poznać swoje dwa światy i postarać się siebie wzajemnie nauczyć i zrozumieć, w czym oczywiście Państwu pomagamy poprzez spotkania/sesje, na których pod okiem trenera ds. relacji interpersonalnych ustalacie ze sobą różne kwestie i planujemy zadania, ćwiczenia. Najważniejsze to chcieć zmian, chcieć popracować nad związkiem, reszta to tylko kwestia pracy i czasu.

Jak wykonać profil motywacyjny RMP?

 1. Aby wykonać profil motywacyjny RMP należy na adres biuro@trenea.pl zgłosić chęć wykonania testu/ lub wypełnić poniższy formularz, zamieszczony na tej stronie.
 2. W odpowiedzi na Twój kontakt/zgłoszenie przesyłam Ci numer konta bankowego do uiszczenia opłaty za profil. Pojedynczy profil RMP kosztuje 1000 zł brutto; RMP dla pary/małżonków to inwestycja 1500 zł brutto (za dwa profile). W przypadku firm gdy zamawiana jest większa ilość testów cena ustalana jest indywidualnie.
 3. Po wpłynięciu opłaty na konto bankowe wysyłam Ci mailem zaproszenie do wykonania profilu motywacyjnego wraz z linkiem, pod którym wykonasz test – online. (Wykonując test odpowiadasz na 128 pytań – zajmie Ci to około 20 minut.) W osobnym mailu otrzymujesz ode mnie jednocześnie fakturę vat.
 4. Następnie mailem wysyłam Ci wynik wykonanego przez Ciebie testu– Twój Wykres RMP, na którym jak na dłoni masz zaznaczone swoje potrzeby i ich natężenie. (Taki przykładowy wykres RMP możesz zobaczyć powyżej, na zdjęciu pt.: Przykładowy wynik testu RMP – WYKRES RMP).
 5. Umawiamy się na około półtoragodzinne spotkanie – omówienie testu. (Spotkanie online lub tradycyjne, u nas w Gdyni). Rozmowa jest całkowicie poufna. Krok po kroku wyjaśniam Ci dokładnie co oznaczają uzyskane przez Ciebie wartości na Twoim wykresie RMP i odpowiadam na postawione przez Ciebie pytania.
 6. Po tym spotkaniu otrzymujesz ode mnie mailem indywidualny Raport z opisem poszczególnych motywatorów. (Przykładowy raport znajdziesz poniżej).
 7. W ramach opłaty otrzymujesz trzy elementy: link do Testu profil RMP -online, 1,5 godzinną rozmowę z Masterem RMP (online lub tradycyjną) oraz po rozmowie Indywidualny Raport z opisem wszystkich motywatorów.

W sytuacji, gdy dodatkowo chcesz jeszcze nad czymś popracować – rozwijać swoje kompetencje lub rozwiązać jakiś problem, możesz się ze mną umówić na kolejne spotkania – sesje, w takcie których zajmiemy się pracą nad obszarem, na doskonaleniu którego Ci zależy. Cenę tych spotkań ustalamy indywidualnie w zależności od ilości sesji.

Poznaj swój profil RMP – Zamawiam profil RMP

  Jestem zainteresowany/zainteresowana wykonaniem testu PROFIL MOTYWACYJNY RMP.
  Poznaj Profile RMP swojego zespołu – Zamawiam profile RMP

   Jestem zainteresowany/zainteresowana wykonaniem testu PROFIL MOTYWACYJNY RMP.   Opisywany przez nas rodzaj motywacji, to motywacja wewnętrzna. Poznając swoją motywację wewnętrzną, zaczniesz żyć w zgodzie ze sobą (czyli w zgodzie z Twoimi motywatorami – potrzebami), co jest podstawą do szczęśliwego i spełnionego życia prywatnego i z zawodowego. 

   W jaki sposób Twój profil motywacyjny wpłynie na Ciebie i Twoje życie, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Pamiętaj, że zawsze musi on być analizowany indywidualnie, ponieważ każdy z nas w inny sposób zaspokaja i wartościuje motywatory.

   Opinie na temat Profili Motywacyjnych RMP:

   Magdalena Barszcz, konduktorka

   Pani Joanna jest profesjonalistką w swojej dziedzinie. Jej długoletnie doświadczenie ma ogromne odzwierciedlenie w tym jak pracuje z klientem. Zadawałam jej mnóstwo pytań dotyczących testu i nie tylko. Zawsze znalazła odpowiedź była w stanie wytłumaczyć wątpliwości lub niezrozumiałe kwestie. Jej wspaniała umiejętność pracy z człowiekiem wprowadzała swobodną atmosferę. Bez trudu potrafiłam się przed nią “otworzyć” w kwestii moich problemów.

   Czym jest Reiss profil? Test ten pozwala nam poznać samych siebie, nasze potrzeby, osobowość i odnaleźć te aspekty naszego życia, które nas motywują do działania. Pokazuje dlaczego czujemy się bardziej lub mniej  komfortowo w pewnych miejscach czy relacjach. Dlaczego pewne doświadczenia w życiu budują nas a inne odbierają chęci do działania.

   Czego oczekiwałam i jakich rezultatów się spodziewałam? Moim celem było uzyskanie informacji dotyczących mojego obecnego i przyszłego życia zawodowego. Praca zajmuje większą część naszej egzystencji. Jest to dla mnie szczególnie ważne ponieważ satysfakcja z mojej pracy przekłada się na moje życie prywatne. Wielokrotnie zmieniałam miejsca pracy w poszukiwaniu takiego, które pozwoliłoby mi się rozwijać i zachęcało każdego dnia do wstania z łóżka. Reiss profil odkrył powody, dla których niektóre miejsca pracy nie były dla mnie odpowiednie.

   Świadomość tego jaka jestem pomogła mi zaakceptować kim jestem. Nauczyło mnie to, aby postępować zgodnie z samą sobą a nie wbrew swoich potrzeb czy uczuć. Wnosi to harmonię do mojego życia i pozwala funkcjonować na wyższych obrotach. Dało mi to również bardzo cenne informacje o tym jakie motywy kierują innymi ludźmi, i dlaczego niektóre relacje są dla mnie trudne. Dlaczego z jednymi osobami dogaduję się lepiej a z drugimi się nie zgadzam.

   1622050667577

   Paulina Bigus, nauczycielka

   Przeprowadzenie testu RMP, jak i analiza otrzymanych wyników okazała się przydatnym narzędziem w dokonaniu pewnej refleksji nad sobą i postawieniu tak kluczowych pytań jak: Co mnie motywuje mniej lub bardziej? Które potrzeby muszą być bezwzględnie zaopiekowane? Co mogę zrobić z uzyskaną wiedzą w kontekście budowania relacji, rozwoju kariery czy szukania pasji? Wyniki testu potwierdziły, w  których przestrzeniach wiem i czuję się mocna, zmotywowana, a w których już słabiej i to też jest w porządku. Niewątpliwie najciekawszą częścią analizy testu było przyjrzenie się tym strefom, które uległy zmianie na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Świadomość, że działania pracy nad sobą mają wymierny i pozytywny efekt jest chyba największym motywatorem do dalszej pracy nad sobą i dzielenia się tym z innymi. Tak więc bardzo polecam wykonanie testu RMP!

   Ewelina Kurczuk, specjalista

   Test był dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem. Dotąd trudno mi było zrozumieć skąd są we mnie pewne zachowania, co mną tak naprawdę kieruje i dlaczego w niektórych sytuacjach nie czuję się szczęśliwa. Omówienie testu przede wszystkim pozwoliło mi bardziej poznać samą siebie i znalazłam odpowiedzi na moje pytania które stawiałam sobie od wielu lat! Potrafię się teraz zatrzymać nad moimi potrzebami i motywacjami co ułatwia mi zdecydowanie codzienne funkcjonowanie w pracy, ale także w życiu prywatnym. Bardzo dziękuję Asiu i polecam wszystkim! 🙂
   Ewelina Kurczuk

   Dyrektor ds. handlowych

   Co mi dała praca z RMP? Pomogła mi poznać potrzeby i osobowość każdego z Pracowników. Teraz dokładnie wiem, jak z każdym z nich pracować, jak wyznaczać cele, i jak się z każdym efektywnie komunikować. Dziś więcej słucham i daję więcej swobody w działaniu. Teraz wiem, że mam świetnie wykwalifikowanych Pracowników. Moi ludzie sami stawiają czoło wyzwaniom.
   Obraz Wilfried Thünker z Pixabay 1

   Kierownik ds. przedstawicieli handlowych

   Poznałem potencjał rozwojowy i mocne strony handlowców. RMP ułatwiło mi motywowanie pracowników. Pokazało, w którym kierunku danego pracownika kierować, jak go rozwijać, gdzie są problemy i obszary do poprawy. Pokazał w jakich elementach handlowiec jest wybitny. Mogę powiedzieć, że wiedza z RMP ma odzwierciedlenie w sprzedaży, przede wszystkim w poczuciu pewności siebie poszczególnych pracowników.
   Obraz Kiran Kumar M z Pixabay 1

   Krótki film o RMP- Co i komu daje oraz na czym polega…

   Reiss School Motivation Profile

   RSMP to specjalna wersja RMP – dla dzieci i młodzieży. Kliknij, aby go poznać. Dowiesz się: co i w jaki sposób bada profil RSMP. Sprawdzisz jakie korzyści przynosi on dziecku, szkole i rodzinie oraz dlaczego warto ten test wykonać.