Profile motywacyjne RSMP

Reiss School Motivation Profile® – to naukowa metoda badawcza weryfikująca wewnętrzną motywację dzieci i młodzieży. Jest to specjalna wersja Reiss Motivation Profile® przeznaczona dla osób w wieku od 14 do 25 lat. I jest, tak samo jak RMP, najdokładniejszą i najbardziej wnikliwą metodą badania motywacji, gdyż pokazuje skalę i siłę potrzeb młodych ludzi, które muszą oni zaspokoić, aby móc wydajnie działać, w każdym obszarze swojego życia.

Prof. Steven Reiss, twórca RMP i RSMP – ekspert z dziedziny psychiatrii i psychologii klinicznej z Uniwersytetu w Ohio w USA – poszukując odpowiedzi na pytanie „Co sprawia, że jesteśmy w życiu szczęśliwi?” zdefiniował 16 obszarów, w których zawarta jest cała nasza motywacja (potrzeby) – ludzi dorosłych i dzieci.

Obszary te nazwał motywatorami. Motywatory są uniwersalne – co oznacza, że każdy człowiek je ma, ale dla każdego z nas przybierają one inne wartości, które są zależne od naszych genów oraz doświadczeń. 

Czym jest profil motywacyjny RSMP®?

RSMP -(tak jak RMP)- jest w pewnym sensie miernikiem życiowej satysfakcji, listą czynników (motywatorów, potrzeb) niezbędnych do osiągnięcia zadowolenia, tyle że przeznaczonym dla młodzieży do 25 roku życia. Poznając dokładnie swoje potrzeby, młody człowiek dowiaduje się, co konkretnie stymuluje go do działania. Na czym konkretnie mu zależy (jak bardzo) oraz dlaczego? Wie wówczas dokładnie, które ważne dla niego potrzeby powinien zaspokajać, aby czuć wewnętrzny spokój, zadowolenie i mieć poczucie, że nic nie robi wbrew swojemu charakterowi i naturze, że żyje w zgodzie ze sobą.

Gdy żyjesz w zgodzie ze sobą, w zgodzie ze swoimi potrzebami, zgodnie z tym, co Ciebie w życiu napędza masz szansę czuć się szczęśliwy i spełniony! Każdy z nas ma w sobie nieskończone pokłady motywacji, tylko niektórzy jeszcze ich nie odkryli.

Brak motywacji to po prostu rozdźwięk pomiędzy motywatorami człowieka a tym, co robi.

Rozdźwięk pomiędzy motywatorami, a celami, które sobie stawia lub jemu stawiają.

 

Metodę badanie motywacji- RSMP opracował prof. Steven Reiss, wraz ze swoim zespołem specjalistów z zakresu psychologii i psychiatrii. Głównym ich założeniem było dotarcie do wewnętrznych motywów warunkujących sposób myślenia i działania każdego człowieka. Dzięki badaniom, które wówczas przeprowadzili jesteśmy w stanie, patrząc na wynik profilu RSMP, odpowiedzieć na pytanie: dlaczego młody człowiek zachowuje się tak jak się zachowuje i wybiera dla siebie akurat to, co wybiera? Co nim kieruje? Na czym mu zależy? I jak bardzo mu na tym zależy? Badania wyglądały następująco… Posiłkując się współczesnymi teoriami psychologii motywacji, profesor Reiss wyselekcjonował 500 czynników wpływających na motywację i realizację celów. Zespół badawczy rozesłał ankiety do 25 tysięcy osób na czterech kontynentach z prośbą o zakreślanie swoich motywacji. Po kilku latach badań, komputerowego odsiewania wyników i pogłębionych wywiadów, zespół prof. Reissa otrzymał listę 16 obszarów motywacyjnych właściwych dla całej populacji. W kolejnym kroku opracował precyzyjne pytania (stworzył test RMP oraz RSMP), aby te obszary (potrzeby/motywatory) jak najdokładniej weryfikować. Do weryfikacji natężenia motywatora przyjęto skalę od -2 do +2. Odpowiedzi na pytania zawarte w teście RSMP pozwalają obliczyć – w jakim stopniu młody człowiek powinien realizować daną potrzebę (motywator), żeby osiągnąć poczucie spełnienia. W środku skali, w okolicach zera – potrzeby te są na poziomie średnim, im jest dalej od środka (w stronę -2 i w stronę +2) tym te potrzeby są silniejsze i tym większe mają dla nas znaczenie (silniej determinują nasze wybory i decyzje). Np. potrzeby o wartości -2 i +2 praktycznie w każdym momencie życia “domagają się” w człowieku tego, aby o nie zadbał. Jeśli tego nie zrobi będzie miał poczucie, że zachowuje się wbrew swojej osobowości, wbrew swojej naturze. Stąd znajomość swojego profilu RSMP lub RMP (w przypadku osób dorosłych) jest bardzo ważną rzeczą w życiu człowieka i znacznie mu je ułatwia.

RSMP (tak jak RMP) zwraca uwagę na to i wyraźnie pokazuje, że każdy człowiek jest inny, wyjątkowy i motywowany przez inne zadania, cele, dążenia, sposoby działania, pragnienia… Każdy profil (wynik testu) jest inny – uwzględnia indywidualność tej osoby, która wykonała test.

RSMP pokazuje co jest dla młodego człowieka ważne i na ile jest to ważne, a co w ogóle ważne dla niego nie jest, i raczej nie będzie. RSMP nie tyle bada zachowania młodzieży, RSMP wchodzi głębiej – pokazuje przyczyny takiego a nie innego zachowania dziecka. Widać jak na dłoni jego naturę, a zachowania właśnie z tego wynikają, z tego – jaką kto ma naturę.

RSMP pokazuje dokładnie czego młody człowiek potrzebuje oraz jak silne są te jego potrzeby!

 

 

Żeby poznać swój profil motywacyjny  wystarczy odpowiedzieć na 128 pytań w siedmiostopniowej skali. Wynik ( przestawiony na wykresie słupkowym) to kwintesencja naszych możliwości, predyspozycji, sposobów myślenia i działania. Wskazuje także na to, jak kształtuje się hierarchia wartości danej osoby oraz przez pryzmat jakich wartości postrzegana jest przez nią rzeczywistość. Jak na dłoni można na tym wykresie odczytać cechy charakteru danej osoby, co jej pasuje, a co nie i z dużym prawdopodobieństwem opowiedzieć o tym jak zachowa się w różnych sytuacjach w życiu. Co więcej, na wykresie widać dokładną przyczynę niektórych zachowań naszych pociech. Np. to, że niektóre dzieci “nie uczą się” tak jakbyśmy od nich tego oczekiwali może wynikać nie z ich chęci, czy możliwości, a np. z takiego a nie innego profilu motywacyjnego zderzonego z określonym (jednolitym) sposobem nauki w szkole, która nie jest w stanie sprostać potrzebom tego właśnie dziecka. Jest 6 motywatorów, które decydują o tym jak dziecko podchodzi do nauki, i jakie (w takich warunkach jakie ma) osiągnie wyniki. Znając profil RSMP dziecka jesteśmy w stanie wskazać mu właściwą drogę, którą będzie szedł z poczuciem realizowania swojego potencjału, na miarę swoich możliwości. Czyli będzie się po prostu spełniał – w szkole, na studiach i później w pracy.

Istnieją miliony możliwych kombinacji różnych wartości przypisanych poszczególnym motywatorom, RSMP jest jednym z nielicznych narzędzi w pełni odzwierciedlających i pokazujących indywidualność każdego dziecka. Po wykonaniu testu otrzymujemy wykres słupkowy (przykładowy wykres widoczny poniżej) z konkretnym wymiarem motywacji dokładnie tego dziecka, które wykonało test – i to wynik w konkretnej liczbie. Od tego momentu mamy pełną świadomość jak bardzo silna jest każda potrzeba mego młodego człowieka, i jak go wspomóc w rozwoju. Wiemy jakie ma predyspozycje i talenty, a co nie jest jej domeną i raczej nigdy nie będzie (bo to nie jest zgodne z jego naturą). Wiemy też dokładnie jaki rodzaj zawodu (pracy) do niego pasuje, a jaki raczej nie, bo będzie się w tym męczył. Od tego momentu przed każdą ważną decyzją można wziąć do ręki wykres RSMP i podpowiedzieć tej młodej osobie co będzie dla niej najlepsze, aby czuła satysfakcję ze swojego życia i ze swoich wyborów.

Przykładowy wynik testu RSMP
Składowe raportu RSMP

16 motywatorów RSMP

Motywatory RSMP ( tak jak RMP) są to życiowe, uniwersalne, potwierdzone naukowo impulsy, które motywują nas do działania i określają naszą indywidualną osobowość. W przypadku RSMP – indywidualność młodego człowieka.

Są uniwersalne. Oznacza to, że motywują one wszystkich ludzi. Każdy człowiek, w większym lub mniejszym stopniu, jest motywowany przez wszystkie 16 motywatorów, ale każdy w innym natężeniu. Wynik badania, który po wykonaniu testu (online) otrzymujesz w postaci Wykresu RSMP (wykres słupkowy – przykładowy taki znajdziesz na zdjęciu powyżej) precyzyjnie pokazuje na jakim dokładnie poziomie jest u młodego człowieka każdy z poniższych motywatorów (potrzeb). Każdy otrzymuje inny wynik (wykres) właściwy tylko i wyłącznie dla jego własnej osobowości. Z tym jest tak jak z liniami papilarnymi – są indywidualne i niepowtarzalne, tak samo jest z wykresem motywatorów RSMP – taką kombinację, jaką otrzyma na swoim wykresie dziecko ma tylko ono. Nie ma dwóch takich samych wykresów RSMP, tak jak nie ma dwóch takich samych dzieci.

Co bierzemy pod ocenę badając poszczególne motywatory pokazują ich poniższe opisy:

Władza

pokazuje potrzebę przywództwa i wywierania wpływu na otoczenie

Niezależność

informuje o tym, czy potrzebujemy psychicznej bliskości z innymi; jest miarą relacji i więzi międzyludzkich

Ciekawość

pokazuje w jakim celu zdobywamy wiedzę i dlaczego chcemy się uczyć

Uznanie

uświadamia jak ważna jest dla nas akceptacja ze strony innych; jest miarą pewności siebie

Porządek

obrazuje, jak istotne jest dla nas uporządkowane otoczenie i klarowne zasady

Gromadzenie

pokazuje nam, jakie znaczenie ma posiadanie i gromadzenie przedmiotów

Honor / Lojalność

pokazuje na ile jesteśmy lojalni wobec obowiązujących zasad

Idealizm

Informuje na ile ważne jest dla nas zaangażowanie się w sprawy społeczne oraz działania pro bono

Kontakty społeczne

obrazuje w jakim stopniu inni ludzie potrzebni są nam do życia, na ile wolimy funkcjonować w samotności

Rodzina

pokazuje nasze podejście do rodzicielstwa – jak ważne jest dla nas założenie własnej rodziny, opieka oraz troska o najbliższych

Status

informuje o preferencjach związanych z przynależnością do elitarnej grupy lub braku takich potrzeb

Rewanż / Odwet

pokazuje na ile jest dla nas ważna potrzeba rywalizacji i odwetu, a na ile życia w harmonii

Piękno

wskazuje na potrzebę wrażliwości zmysłowej i estetycznej, innowacyjności, kreatywności

Jedzenie

obrazuje, na ile nasze posiłki to zwyczajna potrzeba biologiczna, a na ile są dla nas prawdziwą przyjemnością

Aktywność fizyczna

pokazuje, w jakim zakresie ruch i jego natężenie wpływa na satysfakcję z naszego życia

Spokój

informuje jak ważna jest dla nas stabilizacja emocjonalna i bezpieczeństwo; wskazuje na potrzebę wyzwań i skłonność do ryzyka

6 powodów problemów w szkole…

6 powodów_8

Jak widzimy na powyższym rysunku, aż 6 motywatorów (potrzeb) może być przyczyną tego, że dziecko nie osiąga takich wyników w nauce, jak powinno, że “nie chce się” uczyć, choć wcale nie jest leniwe.

W tym przypadku zbyt szybko wyciągamy wnioski i oceniamy, że dziecko “nie chce”…  Bowiem z takim profilem (z tymi cechami osobowości i potrzebami do zaspokojenia) niezwykle trudno jest uczyć się w tradycyjnej szkole. Metody nauczania we współczesnej szkole są stworzone idealnie pod dzieci z dokładnie odwrotnymi wynikami, czyli z wysoką władzą (są ambitne), z wysoką ciekawością (wszystko je ciekawi i wszystko chcą wiedzieć), wysoki porządek (są uporządkowane, doskonale planują naukę i czas, uwielbiają pracować trzymając się wytyczonych struktur – daje im to poczucie porządku i bezpieczeństwa), wysoki honor (stoją na straży zasad, wypełniają je z satysfakcją), niski rewanż (unikają konfliktów, nie rywalizują z innymi) i mają niskie uznanie (czyli są pewne siebie – a co za tym idzie, krytyczna uwaga nie podważa tego, co o sobie myślą, nie odbiera im motywacji i wiary w siebie, nie podłamują się).

Przy wynikach jak na powyższym obrazku mamy młodego człowieka, który w siebie nie wierzy i potrzebuje potwierdzenia z otoczenia, że jest świetny i że wszystko z nim w porządku. Jest bardzo czuły na punkcie swojej oceny. Z czasem każda, nawet najmniejsza krytyczna uwaga powoduje, że mocniej utwierdza się w tym, że bez sensu jest się starać i uczyć, skoro i tak mu nic nie wychodzi, bo “za każdym razem coś jest nie tak, skoro wszyscy się ciągle czepiają i są z niego “wiecznie” niezadowoleni”. Taki odbiór świata to zasługa jego Wysokiego Uznania. Powoduje ono, że człowiek przegląda się w oczach świata i szuka potwierdzania swojej wartości.  Nasz młodzieniec nie ma na swój temat zbyt dobrego zdania, ponieważ jego naturalny styl działania i zachowania jest inny niż ten oczekiwany przez rodziców i nauczycieli, tak więc często słyszy negatywne oceny pod swoim adresem. Przy częstych krytycznych uwagach otoczenia dochodzi do wniosku, że “wszystko” robi źle lub gorzej – że w ogóle “jest do niczego”. I trudno mu się dziwić skoro otoczenie właśnie taką (negatywną) informację zwrotną daje mu na temat jego starań i zachowania. Nie słyszy w czym jest dobry, tylko z czym sobie nie radzi.

Do tego robi wszystko na ostatnią chwilę albo wręcz nie daje rady zdążyć na czas. Nie wie gdzie co ma, często zapomina – co trzeba było zrobić lub przynieść, a to wszystko przez kolejny motywator – Niski Porządek. Ale to właśnie dzięki niskiemu porządkowi nasz młody człowiek jest równocześnie bardzo pomysłowy i kreatywny. Czym być może kiedyś zachwyci świat – wymyślając nowy sposób działania, nowe rzeczy, których jeszcze nikt nigdy nie widział, ponieważ w tym obszarze to jest właśnie jego potencjał. Sztywne schematy działania, porządek, nie są dla niego ważne – nie ceni ich, często są mu wręcz niepotrzebne, co więcej – bywa, że przeszkadzają ograniczając jego kreatywność czy wręcz obniżając efektywność). Niska władza z kolei powoduje, że ma w nosie “osiąganie”, nie zależy mu na dowodzeniu grupą, nie walczy ambitnie, nie liczą się dla niego wysokie oceny, bo nie dla nich się stara, nie po to pracuje – to człowiek czynu (wynajdowania nowych dróg i rozwiązań satysfakcjonujących cały zespół). Na wysokich ocenach mu nie zależy, ale pamiętajmy o tym, że nie dostrzeżenie i nie nagrodzenie jego starań podcina mu skrzydła i uderza w jego samoocenę. Niski honor powoduje, że nie będzie przestrzegał wszystkich ustanowionych i obowiązujących zasad, będzie szukał własnych, bardziej efektywnych sposobów działania. Wykona zadanie, ale w sobie właściwy sposób. Dzięki temu, że ma niski honor zauważy, że można coś zrobić lepiej czy inaczej. Dla niego liczy się szybkie osiągnięcie celu, a nie trzymanie się reguł, które są ważne dla innych, nie dla niego. Niska ciekawość z kolei powoduje, że nauczy się tego, co uzna za potrzebne. Prawdziwie i mocno zaciekawi go dane zagadnienie, jeśli będzie mu ono do czegoś przydatne. Wiedza musi mu się konkretnie do czegoś przydać. Inaczej, zajmowanie się nią, to dla niego strata czasu. Najczęściej zadawane pytanie takiego młodego człowieka, to: “ale po co mam to robić?” “Co to mi da?”. Jeśli chcemy go zmotywować do nauki ważne, aby umieć mu to dokładnie wyjaśnić, dlaczego warto, aby się tego nauczył. I żeby podane argumenty rzeczywiście uznał za swoje wartości. Ostatni motywator – Wysoki Rewanż stanowczo nie ułatwia mu funkcjonowania w szkole, i wśród rówieśników. Często wchodzi w konflikty i do tego uwielbia rywalizować czyli non stop porównuje się do innych żeby poczuć, że jest najlepszy. Połączmy to z wysokim uznaniem i zobaczmy jak jest mu ciężko…

Jak widać każdy uczeń (bez względu na wynik profilu) ma swój indywidualny potencjał – ma to coś, dzięki czemu będzie mógł kiedyś osiągnąć w życiu sukces. Swój własny sukces, zgodnie z tym, co on sam za ten sukces uzna. Zgodnie z tym – czego faktycznie od życia potrzebuje. Niezwykle ważne jest więc, aby nikogo nie krytykować za jego naturę. Nie krytykować młodzieży jeśli ma właśnie takie wyniki swoich profili (jak na powyższym zdjęciu). Trudno być świetnym w szkole, jeśli niemal na każdym kroku trzeba coś robić w sposób niezgodny ze swoimi naturalnymi potrzebami i predyspozycjami. Pomóżmy im uwierzyć w siebie, by później mogli rozwinąć skrzydła. Już jako dorośli – będą niezwykle wdzięczni!

Dla kogo są profile motywacyjne RSMP?

Reiss Scholl Motivation Profile to badanie przeznaczone dla dzieci i młodzieży od 14 do 25 roku życia.

Kiedy i do czego RSMP przyda się dzieciom i młodzieży?

 • Do poznania siebie samego i zrozumienia swoich zachowań, potrzeb i decyzji
 • Do wglądu w to na czym naprawdę mi w życiu zależy i z czego to wynika
 • Do poznania tego co jest dla mnie ważne i jak bardzo jest to ważne (w jakim stopniu)
 • Do poznania swoich talentów i mocnych stron
 • Do dopasowania do siebie idealnej szkoły
 • Do dopasowania do siebie idealnych studiów
 • Do dopasowania do siebie idealnej pracy
 • Do wyznaczenia dalszej ścieżki rozwoju
 • Do rozwiązywania konfliktów w relacjach z innymi
 • Do podejmowania decyzji w zgodzie ze sobą (z własną naturą, potrzebami i wartościami)
 • Do wyznaczania celów zgodnych z wewnętrznymi potrzebami (rzeczywistymi życiowymi motywatorami)
 • Do motywowania siebie do osiągania wyznaczonych celów

RSMP pozwoli młodemu człowiekowi lepiej poznać samego siebie i swoje potrzeby, a następnie tak zaprojektować swoją przyszłość, aby żyć, pracować w zgodzie z samym sobą. Żyjąc w zgodzie ze sobą wybieramy i robimy to, co z natury lubimy i do czego zostaliśmy stworzeni. 

Profile motywacyjne RSMP wykorzystywane są przede wszystkim jako profilowanie zawodowe. I jest to jedyne na rynku znane mi narzędzie, tak precyzyjnie dopasowujące przyszłą pracę do dziecka, gdyż jest oparte na badaniach naukowych, i co za tym idzie rzeczywistych potrzebach wewnętrznych tego młodego człowieka, który ten profil u siebie wykonuje.

 

Wsparcie całej RODZINY przez RMSP

Profilowanie RSMP i RMP doskonale się też sprawdza jako narzędzie pomagające poprawić relacje w RODZINIE.

Przykładowe zestawienie RMP mamy, RMP taty z RSMP córki i RSMP syna

Aby sprawdzić i poprawić relacje w rodzinie robi się zestawienie cech (potrzeb) w rodzinie, czyli RMP mamy, RMP taty i RSMP dziecka (dzieci) i następnie omawia się je z całą rodziną – kto ma jakie potrzeby, z czego to wynika oraz wspólnie ustalamy jak członkowie rodziny mogą porozumieć się w kwestiach, które na co dzień rodzą konflikty.

Na zestawieniu RSMP i RMP jak na dłoni widać, w którym miejscu, i którzy członkowie rodziny, mają kłopot, aby się wzajemnie zrozumieć i porozumieć, gdyż ich osobiste potrzeby, a co za tym idzie, również ich życiowe doświadczenia i postrzeganie świata, jest całkowicie inne. W skrajnych przypadkach bywa i tak, że potrzeby niektórych członków rodziny całkowicie się wykluczają. Np. Jeden ma motywator na +2, a drugi członek rodziny, ten sam motywator, ma na -2. W takiej sytuacji nie ma większych szans, na to, że z natury będą wiedzieli i rozumieli co przeżywa i czuje ten drugi. Jest to niezwykle trudne ponieważ mają przeciwstawne potrzeby i wartości. Inaczej odbierają i oceniają świat (mają różne, kryteria oceny). To co dla jednego jest dobre, dla drugiego będzie ciężarem, i na odwrót. To co dla tego pierwszego będzie doskonałe i miłe, ten drugi uzna, za beznadziejne. I tu z pomocą przychodzą testy RMP. Przy pomocy RMP mogą dokonać wglądu w świat tej drugiej osoby, aby go dobrze poznać i spróbować zrozumieć. W kolejnym kroku, z pomocą Mastera RMP członkowie rodzin uczą się wzajemnej akceptacji tego, co dla nich jest zupełnie obce, a czego potrzebuje ten drugi członek rodziny. Uczą się dawać sobie przestrzeń, zrozumienie i wsparcie. Najważniejsze, to mieć świadomość tego czego ja potrzebuję, i czego potrzebują inni ludzie – co jest dla nich ważne i jak bardzo jest to ważne i dlaczego, resztę da się wspólnie wypracować i poukładać. Życie w rodzinie, w której zebrały się ciekawe i różnorodne charaktery może być fascynujące, kolorowe, spokojne, przyjazne i wspierające. Nie musimy być tacy sami, aby siebie rozumieć, lubić i wspierać. Ważne, żeby siebie nawzajem dobrze poznać i szanować swoje indywidualne potrzeby.

 

Skoro RSMP jest specjalną wersją RMP, to dla kogo jest profil motywacyjny RMP?

RMP to badanie przeznaczone dla osób dorosłych, tak więc będzie to idealny test dla:

 • mamy
 • taty
 • nauczyciela
 • wychowawcy
 • każdego dorosłego człowieka, który chce dokładnie rozpoznać: jaki jest, czym rzeczywiście się w życiu kieruje, jakie potrzeby są dla niego najważniejsze oraz jak bardzo mu na tym zależy i dlaczego.
 • dla pracownika
 • dla całego zespołu
 • dla szefa firmy
 • dosłownie dla każdego, jeśli jest już dorosły.

A czym dokładnie jest profil motywacyjny RMP i jak go wykonać? Te i inne informacje znajdą Państwo: tutaj – RMP


Jak wykonać profil motywacyjny RSMP?

W przypadku młodzieży niepełnoletniej:

 1. Aby wykonać profil motywacyjny RSMP należy na adres biuro@trenea.pl zgłosić chęć wykonania testu.
 2. W odpowiedzi na kontakt/zgłoszenie przesyłam Państwu do podpisania i przesłania mailem skany Zgody na badanie RSMP Państwa dziecka oraz Regulaminu wykonania usługi profil motywacyjny RSMP. Wysyłam też numer konta bankowego do uiszczenia opłaty za profil. Pojedynczy profil RSMP kosztuje 750 zł brutto. Jeśli chcą Państwo przebadać dwoje dzieci wówczas opłata wynosi 1300zł, jeśli troje 1800 zł. Pakiet dla całej rodziny – RMP dla rodziców plus RSMP dla dzieci – cenę ustalamy indywidualnie, w zależności od ilości osób.
 3. Po otrzymaniu mailem podpisanej ZGODY i Regulaminu, i po wpłynięciu opłaty za test na nasze konto bankowe wysyłam Państwu mailem dla dziecka link do wykonania profilu motywacyjnego online. (Wykonując test odpowiada się na 128 pytań – zajmuje to około 20 -30 minut.) W osobnym mailu otrzymują Państwo jednocześnie fakturę vat. (Podane kwoty są kwotami brutto).
 4. Jako wynik wykonanego przez dziecko testu profil motywacyjny – system generuje Wykres RSMP dziecka, na którym jak na dłoni widać zaznaczone jego potrzeby i ich siłę/natężenie. (Taki przykładowy wykres RSMP można zobaczyć powyżej, na zdjęciu pt.: Przykładowy wynik testu RSMP ). 
 5. Kiedy dziecko wykona test umawiamy się na około półtoragodzinne spotkanie – omówienie testu. Jest to spotkanie online (cała Polska) lub stacjonarne (u nas w Gdyni), o ile przepisy prawa pozwalają na taką formę stacjonarnego spotkania. Rozmowa jest całkowicie poufna. Krok po kroku wyjaśniam dziecku dokładnie co oznaczają uzyskane przez niego wartości na jego wykresie RSMP i odpowiadam na postawione przez dziecko pytania. Pierwszą godzinę omawiam z samym dzieckiem, kolejne pół godziny z reguły dołączają Rodzice dziecka. (Szczegóły całej współpracy zamieszczone są w Regulaminie wykonania usługi: profil motywacyjny RSMP, który otrzymują Państwo i podpisują w pierwszym mailu wraz ze ZGODĄ na badanie dziecka).
 6. Po spotkaniu, na którym omówiliśmy wynik testu (Wykres RSMP dziecka) otrzymują Państwo mailem dla dziecka, w formie pliku PDF, indywidualny Raport z opisem poszczególnych motywatorów. Raport zawiera też dodatkowe ćwiczenia do samodzielnej analizy obszaru profilowania zawodowego. (Przykładowy raport znajdą Państwo poniżej.)
 7. W ramach opłaty otrzymują Państwo trzy elementy: link do Testu profil RSMP -online, 1,5 godzinną rozmowę z Masterem RSMP (online lub stacjonarną u nas w Gdyni) oraz Indywidualny Raport z opisem wszystkich motywatorów.
 8. W sytuacji, gdy dodatkowo chcą Państwo jeszcze nad czymś popracować – rozwijać swoje kompetencje lub rozwiązać jakiś problem, możemy się umówić na kolejne spotkania – sesje, w takcie których zajmiemy się pracą nad obszarem, na doskonaleniu którego Państwu zależy. Cenę tych spotkań ustalamy indywidualnie w zależności od ilości sesji.
 9. Praca z Państwem i Państwa dzieckiem to będzie dla mnie zaszczyt i prawdziwa przyjemność, gdyż tak się składa, że praca, którą wykonuję jest całkowicie zgodna z moimi motywatorami RMP, przez co stała się moją pasją i powołaniem. Serdecznie zapraszam Cię do współpracy! Mogą Państwo liczyć na rzetelne przygotowanie, konkretną wiedzę przystępnie i przyjaźnie podaną, wskazówki i porady jak nad motywatorem pracować aby jego siłę/natężenie obniżyć lub zwiększyć – proszę pytać – chętnie podpowiem. Obiecuję też sympatyczną i pełną zaufania atmosferę w trakcie pracy i całego spotkania.

 

 

 

 

 

W sytuacji kiedy testy RSMP wykonywane są w Państwa szkole:

Profile motywacyjne będą wykonywane zależnie od sytuacji pandemicznej oraz zgodnie z ustaleniami z Państwem i dyrekcją szkoły.

 

W przypadku osób 18 do 25 roku życia, wykonanie usługi wygląda następująco:

 1. Aby wykonać profil motywacyjny RSMP należy na adres biuro@trenea.pl zgłosić chęć wykonania testu.
 2. W odpowiedzi na Twój kontakt/zgłoszenie przesyłam Ci  do podpisana zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych (potrzebnych do przeprowadzenia testu i do wystawienia faktury) oraz Regulamin wykonania usługi profil motywacyjny RSMP i numer konta bankowego do uiszczenia opłaty za profil. Pojedynczy profil RSMP kosztuje 750 zł brutto. W przypadku firm gdy zamawiana jest większa ilość testów cena ustalana jest indywidualnie. W razie jakichkolwiek pytań czy niejasności należy pisać na adres: biuro@ trenea.pl. Wpłata pieniędzy za profil RSMP na nasze konto równoznaczna jest z akceptacją przez Ciebie przesłanego Ci mailem Regulaminu wykonania usługi.
 3. Po otrzymaniu mailem skanu podpisanej zgody oraz po wpłynięciu opłaty za profil motywacyjny na nasze konto bankowe wysyłam Ci mailem zaproszenie do wykonania profilu motywacyjnego wraz z linkiem, pod którym wykonasz test – online. (Wykonując test odpowiadasz na 128 pytań – zajmie Ci to około 20 minut.) W osobnym mailu otrzymujesz ode mnie jednocześnie fakturę vat.
 4. Następnie mailem wysyłam Ci wynik wykonanego przez Ciebie testu– Twój Wykres RSMP, na którym jak na dłoni masz zaznaczone swoje potrzeby i ich siłę/natężenie. (Taki przykładowy wykres RSMP możesz zobaczyć powyżej, na zdjęciu pt.: Przykładowy wynik testu RSMP). Otrzymujesz też ode mnie mailem indywidualny Raport z opisem poszczególnych motywatorów. Raport zawiera też dodatkowe ćwiczenia do samodzielnej analizy obszaru profilowania zawodowego (Przykładowy raport znajdziesz poniżej).
 5. Umawiamy się na około półtoragodzinne spotkanie – omówienie testu. Jest to spotkanie online (cała Polska) lub stacjonarne (u nas w Gdyni), o ile przepisy prawa pozwalają na taką formę stacjonarnego spotkania. Rozmowa jest całkowicie poufna. Krok po kroku wyjaśniam Ci dokładnie co oznaczają uzyskane przez Ciebie wartości na Twoim wykresie RSMP i odpowiadam na postawione przez Ciebie pytania.
 6. W ramach opłaty otrzymujesz trzy elementy: link do Testu profil RSMP -online, 1,5 godzinną rozmowę z Masterem RSMP (online lub stacjonarną u nas w Gdyni) oraz Indywidualny Raport z opisem wszystkich motywatorów.
 7. W sytuacji, gdy jeszcze dodatkowo będziesz chciał  nad czymś popracować – rozwijać swoje kompetencje lub rozwiązać jakiś problem, możesz się ze mną umówić na kolejne spotkania – sesje, w takcie których zajmiemy się pracą nad obszarem, na doskonaleniu którego Ci zależy. Cenę tych spotkań ustalamy indywidualnie w zależności od ilości sesji.
 8. Praca z Tobą i dla Ciebie to będzie dla mnie zaszczyt i prawdziwa przyjemność, gdyż tak się składa, że praca, którą wykonuję jest całkowicie zgodna z moimi motywatorami RMP, przez co stała się moją pasją i powołaniem. Serdecznie zapraszam Cię do współpracy! Możesz liczyć na rzetelne przygotowanie, konkretną wiedzę przystępnie i przyjaźnie podaną, wskazówki i porady jak nad motywatorem pracować aby jego siłę/natężenie obniżyć lub zwiększyć – proszę pytaj – chętnie podpowiem. Obiecuję też sympatyczną i pełną zaufania atmosferę w trakcie pracy i całego spotkania.

 

 

 

 

W razie pytań – służę wiedzą i wsparciem – zapraszam do kontaktu: biuro@trenea.pl

Szanowny młody człowieku, opisywany przez nas rodzaj motywacji, to motywacja wewnętrzna. Poznając swoją motywację wewnętrzną, zaczniesz żyć w zgodzie ze sobą (czyli w zgodzie z Twoimi motywatorami – potrzebami), co jest podstawą do szczęśliwego i spełnionego życia prywatnego i z zawodowego. 

W jaki sposób Twój profil motywacyjny wpłynie na Ciebie i Twoje życie, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Pamiętaj, że zawsze musi on być analizowany indywidualnie, ponieważ każdy z nas w inny sposób zaspokaja i wartościuje motywatory.

Opinie na temat Profili Motywacyjnych RMP:

Magdalena Barszcz, konduktorka

Pani Joanna jest profesjonalistką w swojej dziedzinie. Jej długoletnie doświadczenie ma ogromne odzwierciedlenie w tym jak pracuje z klientem. Zadawałam jej mnóstwo pytań dotyczących testu i nie tylko. Zawsze znalazła odpowiedź była w stanie wytłumaczyć wątpliwości lub niezrozumiałe kwestie. Jej wspaniała umiejętność pracy z człowiekiem wprowadzała swobodną atmosferę. Bez trudu potrafiłam się przed nią “otworzyć” w kwestii moich problemów.

Czym jest Reiss profil? Test ten pozwala nam poznać samych siebie, nasze potrzeby, osobowość i odnaleźć te aspekty naszego życia, które nas motywują do działania. Pokazuje dlaczego czujemy się bardziej lub mniej  komfortowo w pewnych miejscach czy relacjach. Dlaczego pewne doświadczenia w życiu budują nas a inne odbierają chęci do działania.

Czego oczekiwałam i jakich rezultatów się spodziewałam? Moim celem było uzyskanie informacji dotyczących mojego obecnego i przyszłego życia zawodowego. Praca zajmuje większą część naszej egzystencji. Jest to dla mnie szczególnie ważne ponieważ satysfakcja z mojej pracy przekłada się na moje życie prywatne. Wielokrotnie zmieniałam miejsca pracy w poszukiwaniu takiego, które pozwoliłoby mi się rozwijać i zachęcało każdego dnia do wstania z łóżka. Reiss profil odkrył powody, dla których niektóre miejsca pracy nie były dla mnie odpowiednie.

Świadomość tego jaka jestem pomogła mi zaakceptować kim jestem. Nauczyło mnie to, aby postępować zgodnie z samą sobą a nie wbrew swoich potrzeb czy uczuć. Wnosi to harmonię do mojego życia i pozwala funkcjonować na wyższych obrotach. Dało mi to również bardzo cenne informacje o tym jakie motywy kierują innymi ludźmi, i dlaczego niektóre relacje są dla mnie trudne. Dlaczego z jednymi osobami dogaduję się lepiej a z drugimi się nie zgadzam.

1622050667577

Paulina Bigus, nauczycielka

Przeprowadzenie testu RMP, jak i analiza otrzymanych wyników okazała się przydatnym narzędziem w dokonaniu pewnej refleksji nad sobą i postawieniu tak kluczowych pytań jak: Co mnie motywuje mniej lub bardziej? Które potrzeby muszą być bezwzględnie zaopiekowane? Co mogę zrobić z uzyskaną wiedzą w kontekście budowania relacji, rozwoju kariery czy szukania pasji? Wyniki testu potwierdziły, w  których przestrzeniach wiem i czuję się mocna, zmotywowana, a w których już słabiej i to też jest w porządku. Niewątpliwie najciekawszą częścią analizy testu było przyjrzenie się tym strefom, które uległy zmianie na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Świadomość, że działania pracy nad sobą mają wymierny i pozytywny efekt jest chyba największym motywatorem do dalszej pracy nad sobą i dzielenia się tym z innymi. Tak więc bardzo polecam wykonanie testu RMP!

Ewelina Kurczuk, specjalista

Test był dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem. Dotąd trudno mi było zrozumieć skąd są we mnie pewne zachowania, co mną tak naprawdę kieruje i dlaczego w niektórych sytuacjach nie czuję się szczęśliwa. Omówienie testu przede wszystkim pozwoliło mi bardziej poznać samą siebie i znalazłam odpowiedzi na moje pytania które stawiałam sobie od wielu lat! Potrafię się teraz zatrzymać nad moimi potrzebami i motywacjami co ułatwia mi zdecydowanie codzienne funkcjonowanie w pracy, ale także w życiu prywatnym. Bardzo dziękuję Asiu i polecam wszystkim! 🙂
Ewelina Kurczuk

Dyrektor ds. handlowych

Co mi dała praca z RMP? Pomogła mi poznać potrzeby i osobowość każdego z Pracowników. Teraz dokładnie wiem, jak z każdym z nich pracować, jak wyznaczać cele, i jak się z każdym efektywnie komunikować. Dziś więcej słucham i daję więcej swobody w działaniu. Teraz wiem, że mam świetnie wykwalifikowanych Pracowników. Moi ludzie sami stawiają czoło wyzwaniom.
Obraz Wilfried Thünker z Pixabay 1

Kierownik ds. przedstawicieli handlowych

Poznałem potencjał rozwojowy i mocne strony handlowców. RMP ułatwiło mi motywowanie pracowników. Pokazało, w którym kierunku danego pracownika kierować, jak go rozwijać, gdzie są problemy i obszary do poprawy. Pokazał w jakich elementach handlowiec jest wybitny. Mogę powiedzieć, że wiedza z RMP ma odzwierciedlenie w sprzedaży, przede wszystkim w poczuciu pewności siebie poszczególnych pracowników.
Obraz Kiran Kumar M z Pixabay 1

Krótki film o RMP- Co i komu daje oraz na czym polega…